18/08/2017

ADAPTACIÓ DE LA NORMA ISO 9001:2015

- Aconseguir una millora continua en els processos de treball d’una organització
- Assegurar la qualitat dels bens i serveis que proporciona
- Garantir el nivell de satisfacció dels usuaris
- Fer front als riscos i optimitzar les oportunitats

Dates: 18 i 19 d'octubre
Horari: de 09.00 h. a 13.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació