18/08/2017

APLICACIÓ PRÀCTICA DE LA LOPD

S'ensenyarà com aplicar de manera pràctica la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades)

Adquirir els coneixements suficients per implantar i desenvolupar el principi de privadesa des del disseny; aprendre a integrar la Política de Privadesa i les obligacions normatives en tots els processos de l’empresa i en els canals digitals; conèixer els nous drets i les noves obligacions que afecten els procediments  i sistemes de l’organització; conèixer les competències del DPO; identificar i resoldre les àrees problemàtiques d’aplicació de la protecció de dades i la privacitat en el nou context legal.

Dates: 16 i 17 d'octubre
Horari: de 09.00 h. a 13.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació