18/08/2017

CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

Curs de català dirigit a professionals del sector turístic per a poder establir i mantenir converses en les situacions més típiques del turisme: recepció d’hotels, restaurants, serveis, etc.

També es desenvoluparan estructures gramaticals, exercicis d’entonació, pronunciació i escriptura.

Dates: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 i 24 de Novembre
Horari: de 09.30 h. a 12.30 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació