18/08/2017

RENOVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ DE LA LEGIONEL·LA I LA LEGIONEL·LOSI

Renovació de certificats oficials.

- Importància sanitària de la legionel·losi.
- Àmbit legislatiu.
- Criteris generals de la neteja i la desinfecció.
- Salut pública i salut laboral.
- Instal·lacions de risc incloses a l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 865/2003 i Decret 352/2004.
- Identificació de punts crítics.
- Elaboració de programes de control.
- Pràctiques.

Dates: 30 de novembre i 1 de desembre
Horari: de 09.00 h. a 14.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació