contacte mapa web estableix com a plana d'inici afegeix als preferits
cerca a Google:Publicacions

Publicacions

solicitud

Publicacions que podeu demanar:
Guia d'allotjament de la Costa Brava Centre 2008
Guia de Restaurants i Bars 2008/2009
Timó
Butlletí Q-10
Programació de Formació contínua
Programació Aula Gastronòmica de l'Empordà
Memòria Pla de Qualitat 2006/2007
Memòria 25 anys Unió Empresaris Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre (*)

L'enviament d'aquestes publicacions serà possible sempre i quan no s'hagin esgotat les existències.
(*) Enviament per missatger a ports deguts.

Guia d'AllotjamentGuia d'Allotjament de la Costa Brava Centre 2008
És la guia que edita la nostra entitat, anualment, i que recull les dades i les característiques dels establiments d'allotjament associats: hotels, càmpings, turisme rural, apartaments i agències de lloguer.
Podeu consultar aquestes dades en aquest mateix web a l'apartat d'associats o clicant aquí.
Guia de restaurants i bars 07/08Guia de restaurants i bars 2008/2009
A la guia hi trobareu més de 300 establiments per a degustar la nostra cuina i, majoritàriament, a la comarca del Baix Empordà.
També podeu consultar aquestes dades en aquest web a l'apartat d'associats o clicant aquí.

TimóTimó
És la revista/butlletí oficial de l'associació que recull totes les activitats del Grup Costa Brava Centre, novetats del sector, articles d'opinió, etc... se n'editen 6 números anuals, un cada dos mesos.
Podeu consultar els darrers números de la revista a l'apartat Timó.

Butlletí Q-10Butlletí Q-10
La Q-10 és el butlletí electrònic del departament de qualitat de l'associació. Cada dia 15 de mes s'envia a tots els socis de l'entitat, als participants del pla de qualitat, a les entitats públiques, etc...
Podeu consultar els darrers números de la revista al subapartat Butlletí Q-10 del Pla de Qualitat.


Programa de Formació ContínuaPrograma de Formació Contínua
Semestralment l'associació edita el programa que recull totes aquelles accions formatives que ha programat per a la millora de la formació contínua dels treballadors del sector de l'hostaleria i el turisme.
Consulteu els cursos aquí.


Programació Aula Gastronòmica de l'EmpordàProgramació Aula Gastronòmica de l'Empordà
L'Aula Gastronòmica de l'Empordà elabora una nova programació cada trimestre. Aquesta es recull en un tríptic del que se n'editen més de 1.000 exemplars. També podeu consultar on-line la programació d'aquest espai a: www.aulagastronomicadelemporda.com

Memòria Pla de Qualitat 2007/2008Memòria Pla de Qualitat 2007/2008
La publicació recull les activitats que duen a terme el Pla de Qualitat Costa Brava Centre-Girona i el Pla de Qualitat Costa Brava Sud – La Selva – El Maresme. La podeu consultar clicant aquí.


Memòria 25 anys Unió Empresaris Hostaleria i Turisme de la Costa Brava CentreMemòria 25 anys
En el 25è aniversari de la constitució de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, va editar una memòria dels seus 25 anys d'activitat i paral·lelament de l'evolució del turisme i del Grup Costa Brava Centre en aquest període. Consulteu-la aquí