02/01/2018

ADAPTACIÓ DE LA NORMA ISO 9001:2015

Aconseguir una millora continua en els processos de treball d’una organització. Assegurar la qualitat dels bens i serveis que proporciona. Garantir el nivell de satisfacció dels usuaris. Fer front als riscos i optimitzar les oportunitats.

Dates: 16 i 18 de maig
Horari: de 09.00 h. a 13.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació