02/01/2018

AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES ALIMENTÀRIES

Legislació aplicada i les seves novetats

- Què són les al·lèrgies.
- Informació sobre les intoleràncies.
- Tipologies d’al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
- La celiaquia.
- Protocol d’actuació a casa.
- Protocol d’actuació en restauració.
- Contaminació creuada: pla de neteja i desinfecció, creuaments en l’elaboració i emmagatzematge/conservació i etiquetatges dels aliments.
- Pla d’al·lèrgies dins el Pla de pre-requisits.
- APPCC.
- Documentació i registres.

Data: 16 de març
Horari: de 09.00 h. a 13.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació