02/01/2018

COMUNICACIÓ EFECTIVA I ASSERTIVITAT

Entendre què és l’assertivitat i com influeix en la teva vida. Reconèixer quines habilitats socials et resulten més difícils de posar en pràctica i entrenar estratègies per tal de fer front a les situacions del dia a dia.

Dates: 19, 20 i 21 de febrer
Horari: de 9.00 h. a 13.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació