FISCALITAT BÀSICA

27/09/2018

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 22, 23 i 24 d’octubre
Horaris: 9:00h a 13:00h
Durada: 12 h

Coneix les obligacions fiscals dels autònoms i empresaris. Des d’un punt de vista eminentment pràctic s’aprofundirà en l’estudi i anàlisi de les obligacions de l’import sobre el valor afegit, l’impost I.R.P.F i l’Impost de Societats. Confecció de declaracions informatives anuals, de les declaracions i liquidacions trimestrals i resum anual.