FORMACIÓ: Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

18/02/2019

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 21 de novembre
Horaris: 09:00h a 12:00
Durada: 3 h

Curs adaptat a les modificacions que puguin sorgir tant a nivell de processos, d’instal·lacions i equips o de disseny de menús, com a canvis en la legislació vigent. La periodicitat d’aquesta formació l’estableix l’equip de gestió d’al·lèrgens/direcció i està supeditada a les variacions dels punts anteriors.