FORMACIÓ: Atenció telefònica

08/10/2019

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 28, 29 i 30 d’octubre
Horaris: 09:00h a 13:00h
Durada: 12 h

 

Es tractarà la importància d’una comunicació adequada, l’atenció telefònica, coneixent el significat de certs comentaris, tons de veu, postures corporals, tics, salutacions...