FORMACIÓ: Certificat de manipulador d'aliments

18/02/2019

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 5 de novembre
Horaris: 09:00h a 12:00h
Durada: 3 h

Conscienciar al manipulador d’aliments dels perills associats a la cadena alimentària i relacionats amb el seu lloc de treball. Aportar informació sobre prerequisits bàsics d’higiene, control de punts crítics i establiment de mesures correctores. Conscienciar i informar de la importància del seguiment, execució i control de la documentació relacionada.