FORMACIÓ: CERTIFICAT OFICIAL PER L’OPERARI DE PISCINES. NIVELL MITJÀ

16/03/2020

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 16 i 17 de març
Horaris: 09:00h a 13:00h
Durada: 8 h

Curs dirigit al personal que realitza operacions de manteniment en piscines d’ús públic, seguint les indicacions del R.D. 742/2013 i, en cas necessari, normatives de cada comunitat autònoma.

El mòdul inclou: tractament de l’aigua de la piscina, equip de filtració, manteniment rutinari o setmanal de la piscina, sistemes automàtics de tractament i manteniments opcionals.