FORMACIÓ: EXCEL NIVELL I

17/02/2020

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 17, 19, 24, 26 de febrer i 2, 4, 9, 11, 16 i 18 de març
Horaris: 09:00h a 11:00h
Durada: 20 h

Alumnes amb nocions bàsiques del funcionament del sistema operatiu Microsoft Windows que necessitin una eina per crear factures, pressupostos i altres documents amb càlcul i estadística. L’objectiu d’aquest curs és aprendre el funcionament d’excel per crear documents que requereixin càlcul i estadística.