FORMACIÓ: Fiscalitat bàsica

18/02/2019

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 27, 28 i 29 de maig
Horaris: 09:00h a 13:00h
Durada: 12 h

Coneix les obligacions fiscals dels autònoms i empresaris. Des d’un punt de vista eminentment pràctic s’aprofundirà en l’estudi i anàlisi de les obligacions de l’import sobre el valor afegit (IVA), l’impost I.R.P.F i l’Impost de Societats. Confecció de declaracions informatives anuals, de les declaracions i liquidacions trimestrals i resum anual.