FORMACIÓ: Protecció de dades. Reglament europeu de protecció de dades i actualització LOPD (@)

18/02/2019

ONLINE
Durada: 40 h

Els objectius de la formació és que els participants adquireixin competències, coneixements, habilitats i actituds necessàries per conèixer les novetats que incorpora el Reglament Europeu de Dades i que donen lloc a la actualització a España de la normativa de protecció de dades, tant en àmbit públic com privat.