FORMACIÓ: Ús de productes de neteja professional

18/02/2019

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 18 d'octubre
Horaris: 09:00h a 12:00h
Durada: 3 h

Definició de productes químics. Etiquetatge dels productes. Fitxes de dades de seguretat. Característiques i propietats dels productes químics de neteja. Principals productes químics de neteja. Seguretat i higiene en la manipulació de productes químics de neteja.