12/09/2018

GESTIÓ I COMUNICACIÓ PER A COMANDAMENTS INTERMEDIS

COSTA BRAVA CENTRE
Dates: 24 i 25 de setembre
Horari: 09.00 h a 13.00 h
Durada: 8 h

L’objectiu d’aquesta formació és potenciar les habilitats
comunicatives dels caps d’equip i comandaments intermedis
per facilitar la motivació, el compromís i el desenvolupament
dels seus equips.