02/01/2018

HIGIENE I SEGURETAT ALIMENTÀRIA. MANIPULACIÓ D'ALIMENTS.

El curs bàsic que ha de tenir tot el personal en contacte amb els aliments.

- Legislació aplicada
- Principals perills associats a la manipulació d’aliments.
- Introducció a la microbiologia dels aliments.
- Punts a tenir en compte per obtenir la innocuïtat dels aliments.
- Bones pràctiques de manipulació d’aliments.
- Introducció a l’APPCC.
- Regles d’or a la manipulació d’aliments.

Data: 2 de març
Horari: de 09.00 h. a 12.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació