02/01/2018

LA PASTA FRESCA

Elaboració dels principals tipus de pasta, tan frescas com tradicional, i les salses més adients per cadascun.

Dates: 29 i 30 de maig
Horari: de 16.00 h. a 19.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació