03/01/2018

RENOVACIÓ CERTIFICAT DE LA LEGIONEL·LA I LA LEGIONEL·LOSI @

@ Curs Online

Renovació de certificats oficials.

Importància sanitària de la legionel·losi. Àmbit legislatiu. Criteris generals de la neteja i la desinfecció. Salut pública i salut laboral. Instal·lacions de risc incloses a l’àmbit d’aplicació del Reial Decret 865/2003 i Decret 352/2004. Identificació de punts crítics. Elaboració de programes de control. Pràctiques.

Dates: A convenir
Horari: A convenir 
Duració: 10 hores

Més informació