02/01/2018

ÚS DE PRODUCTES DE NETEJA D'ÚS PROFESSIONAL

Definició de productes químics. Etiquetatge dels productes. Fitxes de dades de seguretat. Característiques i propietats dels productes químics de neteja. Principals productes químics de neteja. Seguretat i higiene en la manipulació de productes químics.

Dates: 8 i 9 de febrer
Horari: de 09.00 h. a 13.00 h. 
Lloc: Costa Brava Centre

Més informació