Formació a mida i plans de formació

La formació a mida permet adaptar el programa de formació a les diferents realitats de cada empresa.

A nivell organitzatiu, la formació a mida permet ajustar els horaris, la jornada i el calendari de les formacions a la disponibilitat de cada empresa o departament de producció, a l’hora que ofereix la possibilitat de realitzar-les en el mateix centre de treball.

A nivell formatiu, permet adaptar les sessions a les necessitats específiques de l’establiment i la plantilla a qui van dirigides, tant en metodologia com en continguts.

Per fer  front als reptes de futur, les empreses  necessiten implantar plans de formació que garanteixin que el seu personal disposa dels coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar la feina d’una forma efectiva i de qualitat. Els plans de formació permeten tant corregir mancances i disfuncions detectades en el dia a dia de l’empresa, com preparar el personal per als canvis necessaris per mantenir o millorar els nivells de producció i rendibilitat.

Els nostres serveis formatiu t’ajudaran a fer la diagnosi prèvia i realitzar el pla de formació més adient segons les necessitats i objectius de l’empresa.