Gestió de la formació amb la Fundae

El departament de formació de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre s’encarrega d’organitzar cursos de formació bonificada per a les empreses associades al grup.

Es tracta de formació finançada mitjançant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), de la qual l’Associació s’encarrega de la seva tramitació i bonificació. Tant els treballadors en règim general, els fixes discontinus ja sigui en període de no ocupació o actius i els treballadors en ERTO, es poden beneficiar d’aquesta formació 100% subvencionable.  

Pel que fa als autònoms, se’ls aplicarà un descompte del 25% sobre el preu total del curs sempre que sigui possible.

Les empreses estan obligades a participar amb els seus propis recursos en el finançament dels costos de les accions formatives en els següents percentatges:

- De 6 a 9 treballadors: 5%

- De 10 a 49 treballadors: 10%

- De 50 a 249 treballadors: 20%

- De 250 o més treballadors: 40%

Consideracions:

- Per poder optar a la bonificació, cal estar al corrent de les obligacions de la cotització de la Seguretat Social.

- Cal arribar al nombre mínim d’inscripcions per dur a terme la formació. En cas que no s’assoleixi, el curs quedarà anul·lat.

- L’organització es reserva el dret a possibles modificacions de formador, continguts, dates i horaris.

El crèdit de la FUNDAE és anual i caduca el 31 de desembre.

 

PASOS A SEGUIR PER BONIFICAR-VOS UNA FORMACIÓ:

1. Consultar el vostre crèdit:

2. Us respondrem amb l'import que teniu disponible per a realitzar formacions.

3. Si teniu suficient crèdit i voleu tirar endavant amb la formació, ens haureu de fer arribar la informació de la persona que realitzarà el curs:

      • Fitxa participant