Joan Acosta i Lauroba

President de l'Associació de Bars (1979-1998)

0

No fou fins a l'any 1979 quan es constituí formalment l'Associació d'Empresaris de Bars i Similars de la Costa Brava Centre. L'esperit de fer pinya que presidia l'activitat de les dues associacions ja constituïdes va facilitar, a diferència del que succeí en altres comarques, el naixement d'una associació específica dels empresaris de bars. 

Al capdavant d'aquest grup, però inquiet grup d'empresaris, se situà en Joan Acosta i Lauroba. Home més jove que els altres presidents de l'època, polifacètic, inquiet i molt ocupat, que sempre arribava tard però que sempre hi era quan s'hi havia de ser.