Josep A. Cuadrat i Dones

President de l'Associació de Restaurants (1986-1998)
President de Costa Brava Centre Cooperativa (1985-1989)

Nascut a l’Albagés (les Garrigues, Lleida), l’any 1943, va arribar a l’Empordà l’any 1955. Va començar a treballar al ram de l’hostaleria pocs anys més tard al conegut casino del Centre Fraternal de Palafrugell.

Després de treballar a l’Hotel Orient de Barcelona, l’Hotel Avinguda Palace, l’Hostal El Sol, l’Hotel Calypolis de Sitges i el Salou Park, fa el servei militar i l’any 1967 torna a l’Empordà i lloga el restaurant La Gamba a Palamós, que posteriorment adquireix, transforma i converteix en un dels locals de més fama de la Costa Brava Centre.