Objectius

La Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre té com a objectius principals:

 

  • La defensa dels interessos del sector davant de les institucions.
  • La millora de la competitivitat de les empreses turístiques associades.
  • L'assessorament a les empreses.
  • La millora de la professionalització dels treballadors del sector de l'hostaleria i el turisme.
  • L'impuls de les polítiques de qualitat.
  • La difusió de la cultura de la qualitat i la promoció de les marques de qualitat.
  • La representació dels seus socis a les principals organitzacions d'àmbit comarcal, provincial, nacional, estatal i internacional (Consells Comarcals, Cambres de Comerç, Federació Provincial, CEHAT, FEHR, Patronat de Turisme Costa Brava, etc...).
  • La promoció de la marca Costa Brava Centre i dels establiments associats.