AJUTS PER A MICROEMPRESES I PROFESSIONALS DEL SECTOR TURÍSTIC

01/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que el Govern, a través del Departament d’Empresa i Coneixement, ha activat una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats pel Covid-19

 

  • Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents.

 

  • Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.

 

  • Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

 

Les empreses i professionals que sol·licitin aquest ajut han d’acreditar estar donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en el cas que tinguin l’obligació de ser-hi) i degudament legalitzats com a mínim, des del 15 de març de 2019, un any abans des de l’inici del confinament decretat per a la present crisi de la COVID-19. A més, caldrà que mantinguin l’activitat com a mínim per a un període d’un any des de l’atorgament de l’ajut.

Per justificar aquest ajut, en el termini màxim d’un any, des de la data del seu desemborsament, els beneficiaris hauran d’aportar factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de la seva activitat: lloguers, quotes de préstecs o d’hipoteques, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous, etc.

Per a més informació podeu consultar el següent enllaç: https://govern.cat/salapremsa/notes-premsa/383720/govern-activa-linia-ajuts-directes-dos-milions-euros-donar-suport-microempreses-professionals-del-sector-turistic-afectats-covid-19

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.