APLICACIÓ DE LES MESURES DE SUSPENSIÓ I REDUCCIÓ DE LA JORNADA LABORAL DURANT EL DESCONFINAMENT

02/05/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que ens ha arribat un comunicat (no publicat per ordre ministerial) del Ministeri de Treball i Economia Social del Govern d’Espanya que assenyala que per tal que les empreses puguin recuperar la seva activitat, progressiva o totalment, i per a que els treballadors puguin recuperar els seus llocs de treball:

 

- Les empreses que varen aplicar mesures de suspensió o reducció de jornada poden renunciar a les mateixes de manera total o parcial, respecte a una part o a la totalitat de la plantilla, i de manera progressiva, segons vagin desapareixent les raons vinculades a la força major.

 

- Es podran facilitar les reduccions de jornada de les persones treballadores per així permetre atendre paulatinament la creixent oferta i demanda de serveis i un menor impacte econòmic per a la persona treballadora.

 

Aquestes mesures tenen per objectiu mantenir el treball i protegir a les persones treballadores, evitant la destrucció de llocs de treball, flexibilitzar i agilitzar els mecanismes imprescindibles per aconseguir-ho, evitar càrregues innecessàries i establir com a prioritat la recuperació de l’activitat laboral i la reincorporació de les persones treballadores als seus llocs de treball. Tot això acompanyat de les mesures preventives necessàries i les decisions que en matèria sanitària vagin sorgint.

 

Adjuntem document.

 

Des de l’Associació un mantindrem informats de totes les normatives governamentals corresponents a les fases per a la tornada a la normalitat i que afectin al sector.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

 

Informació addicional