BASES REGULADORES CONCESSIÓ D'AJUTS EXTRAORDINARIS COVID-19

12/12/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que s’ha publicat al DOGC l’Ordre TSF/209/2020, de 10 de desembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió dels ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals, persona física, o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa. S’adjunta la disposició.

 

L’Annex 1 d’aquesta Ordre estableix al seu punt 2 que aquest ajut extraordinari i d'emergència consisteix en una prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000 euros.

 

  • Persones beneficiàries

Poden ser beneficiàries d'aquest ajut les persones treballadores autònomes relacionades al punt 3.1 de l’Annex 1, sempre que hagin presentat el formulari d'inscripció prèvia que preveu l'Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre.

Els requisits per obtenir la condició de persona beneficiària els trobareu al punt 4 de l’Annex 1.

 

  • Sol·licitud

La presentació del formulari d'inscripció prèvia, feta en els termes que disposa l'esmentada Ordre TSF/201/2020, de 26 de novembre (que també us adjuntem), és condició necessària per poder percebre l'ajut, i aquest formulari, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

 

També us informem que s’ha publicat la RESOLUCIÓ per la qual es modifiquen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit de les activitats de restauració, els centres d’estètica i bellesa, els parcs infantils privats, l’oci nocturn i els establiments comercials situats en un centre o recinte comercial, afectats econòmicament per les mesures de tancament decretades per pal·liar els efectes de la COVID-19. S’adjunta la disposició.

 

D’aquesta Resolució se’n destaca el següent:

  • El procediment de concessió dels ajuts és el de concurrència no competitiva. El criteri d’atorgament serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds fins a l’exhauriment del pressupost.
  • Pels titulars de bars, restaurants, cafeteries, centres d’estètica i bellesa l’ordre de concessió s’iniciarà pels sol·licitants que no han rebut cap subvenció en la primera línia d’ajuts (Resolució de 26 d’octubre de 2020).
  • Les persones titulars de bars, restaurants, cafeteries o centres d’estètica i bellesa a qui es va atorgar una subvenció de la primera línia d’ajuts seran considerats beneficiaris en la convocatòria d’aquesta segona línia (encara no s’ha publicat al DOGC) sense que sigui necessari que tornin a presentar una sol·licitud, sempre que no s’hagi modificat alguna dada. També podran desistir de l’ajuda mitjançant una petició genèrica a “Tràmits Gencat”.
  • Es modifiquen les quanties de la subvenció:

o   Bars, restaurants, cafeteries, aportació única de 2.000 euros.

o   Centres d'estètica i bellesa, aportació única de 1.500 euros.

o   Establiments o locals de centres o recintes comercials, aportació única de 3.000 euros.

o   Parcs infantils privats, aportació única de 9.000 euros.

o   Bars musicals, discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, sales de festes amb espectacles i concerts d'infància i joventut, discoteques de joventut i karaokes, aportació única de 10.000 euros. Per a establiments de menys de 10 treballadors, i aportació única de 20.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors.

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte al respecte.