BOE 23 D'ABRIL_NOVETATS FIXES DISCONTINUS I ALTRES INFORMACIONS D'INTERÈS

23/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que al BOE d'ahir 22 d'abril i amb efectes al dia d'avui, 23 d'abril, s'han publicat diverses novetats que poden ser del vostre interès, especialment pel que fa a la situació dels treballadors fixes discontinus, i  també lloguers i altres casuïstiques.

Us en fem un extracte, i l'adjuntem per a la seva lectura completa.

La part concreta sobre fixes discontinus és a la disposició final vuitena, que modifica el Real Decret de 17 de març (pàg. 29520 del BOE)  

 

FIXES DISCONTINUS:

  1. Es reconeix el dret a la prestació de 90 per a fixes discontinus no cridats a la feina, amb data d'avui (no és retroactiu).

     El treballador que estigui percebent alguna prestació, la mantindrà fins exhaurir-la i llavor se li renovaran els 90 dies.

  1. L’import de la prestació l’estableix el SEPE en cada cas, en funció de la base reguladora (el 70% de la mateixa).
  2. El temps de la prestació no serà entès com a cotitzat.
  3. La gestió de la prestació l'ha de fer cada treballador amb el SEPE, no la fa l’empresa.
  4. Estem pendents de saber si es requerirà a l’empresa un certificat, i en cas afirmatiu, en quin format.

L’opció de fer un ERTO per causa de força major continua vigent, amb aquesta modalitat el treballador té dret a la prestació i manté les cotitzacions.

Cal considerar què:

  • Es molt probable que en cas de fer un ERTO per força major, sigui necessari fer a continuació un ERTO per causes productives

(possibilitat d’obrir però amb baixa ocupació, caiguda de facturació, etc.) per no haver de fer la crida de tot el personal un cop aixecat l'estat d'alarma.

  • En el cas dels autònoms, recordar que han d’estar donats d’alta per poder fer un ERTO.

 

LLOGUERS

S'estipula la possibiltiat d'ajornar el lloguer (d'altra ús que vivenda), i d'utilitzar les fiances per al pagament de les mensualitats.

Sobre aquest tema, i a banda del que estableixi la normativa, hem fet diverses consultes i està essent pràcticament habitual una reducció pactada dels preus dels lloguers -no un ajornament-  mentre duri l'estat d'alarma i ens els mesos posteriors.

Hem fet prospecció i sembla adient una proposta a reducció del 50% mentre duri l'estat d'alarma.

En el cas que ho vulgueu proposar al vostre arrendador, disposem d'una plantilla marc d'addenda temporal al contracte.  

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.