CARTA DE COMUNICACIÓ A FIXES DISCONTINUS

06/04/2020

Benvolguts/des socis/es.

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava  Centre, us informem que, per indicacions de l’advocat de la Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona, Joan Carles Casas, i atenent a la compareixença del President del Govern de l’Estat Espanyol de dissabte, afirmant amb seguretat que l’estat d’alarma es prorrogarà com a mínim fins el 25 d’abril, i que hi haurà una situació de retorn pausat a una nova realitat, us fem arribar una proposta de carta, en castellà i català, per informar al col·lectiu dels treballadors fixes discontinus.

La carta és respectuosa tant amb la situació com en la informació però respon a un futur incert. No obstant, com a mínim serà vàlida perquè els fixes discontinus puguin gestionar la seva situació amb la seva corresponent oficina del SEPE.

 

També informar-vos que la finalitat d’aquesta comunicació és triple:

  1. Informar de la situació de cada empresa perquè cap treballador fix discontinu no pugui dir que no se li ha informat.
  2. Deixar clar que l’empresa està tancada per disposició legal, i que el problema no s’acabarà una vegada l’estat d’alarma s’aixequi (que per altra banda no tenim coneixement de com s’aixecarà).
  3. Que el fix discontinu tingui un document per poder gestionar la seva situació amb el SEPE i que no quedi sense cobertura.

  

Destacar que NO estem davant d’una NO crida, sinó davant d’una situació extraordinària, que impossibilita no només que es pugui treballar, sinó també que hi hagi feina.

La carta s'ha de fer arribar a cada treballador amb les dades completes i per un mitjà electrònic, sempre amb un text que no sigui modificable (PDF o similar).

 

També us destaquem que, quan s’acabi l’estat d’alarma, no feu crida d’aquests treballadors, atès que tindrem un problema de demanda en el mercat i, per tant, no es reactivarà la demanda de manera immediata ni a curt ni a mig termini, ni tampoc per a tothom, ni per poder fer rendibles els negocis.

En aquest sentit, aplicant l’article 16 de l’Estatut dels Treballadors i el Conveni d’Hostaleria Col·lectiu de Catalunya, si no tenim càrrega de treball suficient només es podrà anar cridant per antiguitat i categoria als treballadors que es vagin necessitant.

 

És molt important sempre la coherència dels actes propis en tot moment i, per tant, no sabem si serà possible que cridem fixes discontinus.

Cal que prenguem decisions mercantils adients a l’estat de les nostres respectives organitzacions, segons el compte de resultats i balanç. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.