DECRET LLEI 30/2020 SOBRE EL RÈGIM SANCIONADOR PER L'INCOMPLIMENT DE LES MESURES SANITÀRIES

06/08/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui al DOGC 8195 s’ha publicat el Decret Llei 30/2020, de 4 d’agost, pel qual s’estableix el règim sancionador específic per l’incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. S’adjunta la disposició.

 

La normativa estableix el següent:

 

  • Correspon als Ajuntaments i a l’Administració de la Generalitat de Catalunya, les funcions de vigilància, inspecció i control.
  • Les infraccions tipificades en el Decret són les accions o les omissions que vulnerin el que estableixen les disposicions, les resolucions i els actes adoptats per les autoritats competents per fer front a la crisi sanitària. Per exemple, l’obligatorietat de portar mascareta.
  • Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus que es defineixen els articles 5, 6 i 7.
  • Les sancions amb multa poden ser: lleus fins a 3.000 euros; greus de 3.001 a 60.000 euros; molt greus de 60.001 a 600.000 euros.

 

El Decret Llei entrarà en vigor a partir de demà 7 d’agost.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.