EVOLUCIÓ SITUACIÓ COVID-19

12/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que estem constantment pendents de l’evolució de la situació causada pel CORONAVIRUS (COVID-19) i tant bon punt tinguem més informació que us sigui útil us la farem arribar.

Us adjuntem documents publicats pel Ministeri de Treball i la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social.

 

Guia del Ministeri de Treball:

 Davant la situació de salut pública pel Coronavirus el Ministeri de Treball ha publicat una guia per a la actuació en l’àmbit laboral. La finalitat de la guia és facilitar la informació necessària sobre l’aplicació de la normativa laboral en relació amb les diferents situacions en les quals es puguin trobar les empreses i les persones treballadores. Trobareu adjunt el document concret, del que fem el següent extracte:

 

  • L’empresa ha de garantir la seguretat i la salut de les persones treballadores al seu servei en tots els aspectes relacionats amb el treball, per tant caldrà que contacti amb el seu servei de prevenció de riscos laborals i adopti les mesures preventives que se li indiquin en funció de la seva activitat.
  • És important comunicar als treballadors mesures preventives com ara  rentar-se les manes sovint o ventilar el centre de treball, així com comunicar si creuen que poden estar afectats pel virus.
  • Quan l’activitat ho permeti i en el cas que existeix risc de contagi , es valorarà la realització de teletreball.
  • Si es veu amb la necessitat de suspendre la seva activitat de manera total o parcial, l’empresari té l’opció de plantejar una modificació de la jornada laboral.  Es poden optar per altres mesures que han de comptar amb el suport de l’autoritat laboral.

 

Criteri de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social:

 Si un treballador ha d’estar en règim d’aïllament preventiu com a conseqüència del Coronavirus se’l considerarà en situació d’incapacitat temporal per accident de treball.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte: associacio@grupcostabravacentre.com