FASE 3 - MESURES EN HOSTALERIA I RESTAURACIÓ

02/06/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us fem un resum de l’Ordre SND/458/2020 de 30 de maig sobre la fase 3:

 

Desescalada fase 3:

Es continuaran amb les restriccions de moviment entre regions sanitàries.

No hi haurà horaris de moviment per cap col·lectiu.

 

Condicions per a la prestació del servei en els establiments d’hostaleria i restauració:

 • Consum a l’interior dels locals amb el 50% de l’aforament. La Generalitat podrà modificar l’aforament, sempre que no sigui inferior al 50% ni superior al 2/3 d’aforament màxim.
 • No es podran obrir discoteques ni bars d’oci nocturn.
 • El consum dintre del local haurà de ser assegut a la taula o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia.
 • Distància de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • Les persones que s’asseguin a les taules hauran de mantenir la distància mínima interpersonal.
 • Estarà permès el consum a la barra sempre que es garanteixi una separació mínima de 2 metres entre clients o grups de clients.
 • Aforament del 75% a les terrasses a l’aire lliure i assegurant que es manté la deguda distància física de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • Ocupació màxima de 20 persones per taula o agrupació de taules permetent que es respecti la distància mínima de seguretat interpersonal.
 • La Generalitat podrà modificar l’aforament sempre que no sigui inferior al 50% ni superior al 75%.
 • Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte entre un client i altre.
 • Neteja del local almenys una vegada al dia.
 • Prioritat de l’ús de tovalles d’un sol ús. En el cas que no sigui possible, evitar l’ús de les mateixes tovalloles per diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis. Neteja a 60 i 90 graus.
 • Dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides pels clients.
 • Evitar cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mesures similars.
 • La vaixella, la cristalleria, coberteria o tovalles han d’estar guardats en llocs tancats o fora de zones de pas de clients i treballadors.
 • Eliminar els productes d’autoservei com portatovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres i altres utensilis similars.
 • Establir un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones.
 • Ús dels banys: la seva ocupació serà d’una persona per espais de fons a 4 metres, excepte en casos que la persona necessiti assistència. Per banys de més de 4 metres quadrats que comptin amb més d’una cabina o urinari, l’ocupació màxima serà del 50% del nombre de cabines i orinaris que tinguin el lloc, devent-se manteir durant el seu és una distància de seguretat de 2 metres.
 • El personal treballador que realitzi el servei a taula i a la barra ha de garantir la distància de seguretat (2 metres) i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.

 

Condicions per a la reobertura de les zones comunes del hotels i els allotjaments turístics:

 • 50% d’aforament a les zones comunes dels hotels i els allotjaments turístics.
 • Les condicions dels serveis d’hostaleria i restauració seran els mateixos que el punt anterior.
 • Es podran continuar amb els serveis essencials.
 • Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com els llocs on es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització.
 • Aplicar les mesures d’higiene, protecció i distància mínima.
 • Els espais on es celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dos hores abans del seu ús.
 • Les activitats d’animació o classes grupals:
  • Hauran de dissenyar-se o planificar-se amb un aforament màxim de 20 persones.
  • Respectar la distància entre persones i l’animador o entrenador. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes.
  • Preferentment dur-les a terme a l’aire lliure.
  • Evitar intercanvi d’objectes.
  • Desinfecció d’objectes i material utilitzat després de cada ús.
 • Disposar de gels hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida.
 • Per les instal·lacions esportives a l’aire lliure (descoberta), esportives cobertes (tingui sostre) i piscines esportives:
 • Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seva neteja i desinfecció.
 • Cita prèvia per practicar l’activitat esportiva.
 • Organització de torns horaris, fora de les quals no es podrà romandre a la instal·lació.
 • Pràctica individual o un màxim de 2 persones en el cas de modalitats que es practiquin d’aquesta forma. Sense contacte i mantenint distància de 2 metres.
 • Aforament del 30% tant per l’accés com durant la pròpia pràctica.
 • Es podran utilitzar els vestuaris respectant les mesures d’higiene i protecció.
 • Només podrà accedir un entrenador amb els esportistes.
 • Desinfecció de les zones comunes després de cada torn de les instal·lacions.
 • Desinfecció del material compartit després de cada ús.
 • A la finalització de la jornada s’ha de netejar la instal·lació, reduint la presència del personal al número mínim suficient per a la prestació del servei.
 • Per les piscines i spas:
 • Neteja i desinfecció diària.
 • Ús de cartells visibles o missatges per megafonia recordant els clients les mesures d’higiene i prevenció, assenyalant la necessitat d’abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
 • Distribució espacial en llocs on els usuaris puguin romandre per garantir la distància de 2 metres, mitjançant senyals al terra limitant els espais.
 • Els objectes, com les tovalloles, hauran de romandre dintre del perímetre de seguretat de 2 metres establert, evitant el contacte entre usuaris.
 • Els banys s’hauran de netejar segons les especificacions anteriors.
 • No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua.
 • Condicions per a la celebració de congressos, trobades, reunions de negoci, conferències i esdeveniments
 • Distància física de 2 metres. Si no es pot garantir, ús d’equips de protecció individual (EPI).
 • No es pot superar l’aforament de 80 assistents.
 • Fomentar la participació no presencial si ho poden fer a distància.
 • Neteja i desinfecció dels locals i instal·lacions seguint els paràmetres generals.
 • És responsabilitat dels directors o màxims responsables que es compleixen les mesures anteriors.

 

Adjuntem la disposició.

 

Us recordem les mesures de la fase 2:

 

 • Desescalada fase 2:

 

 • Condicions per a la prestació del servei als establiments d’hostaleria i restauració:
 • Es permetrà el consum dintre del local amb un 40% del seu aforament.
 • Segons l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, la Generalitat, podrà modificar el percentatge d’aforament, sempre que els mateixos no siguin inferiors al 30% ni superiors al 50%.
 • El consum dintre del local haurà de ser assegut a la taula o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia. Màxim 10 persones per taula.
 • No es permetrà l’autoservei a la barra.
 • Es permetrà l'encàrrec al propi establiment de servei de menjar i beguda per emportar.
 • Es podran oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per lliure disposició dels clients, sempre i quan sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d’emplatats individuals i/o monodosis degudament preservades del contacte amb l’ambient.
 • La prestació del servei a terrasses serà el mateix que a la fase 1.
 • Assegurar el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • Les persones que s’asseguin a les taules hauran de mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
 • Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte entre un client i altre.
 • Neteja del local almenys una vegada al dia.
 • Prioritat de l’ús de tovalles d’un sol ús. En el cas que no sigui possible, evitar l’ús de les mateixes tovalloles per diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis. Neteja a 60 i 90 graus.
 • Dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides pels clients.
 • Evitar cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mesures similars.
 • La vaixella, la cristalleria, coberteria o tovalles han d’estar guardats en llocs tancats o fora de zones de pas de clients i treballadors.
 • Eliminar els productes d’autoservei com porta-tovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres i altres utensilis similars.
 • Establir un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones.
 • Ús dels banys: Ocupació màxima d’una persona, excepte en casos que la persona necessiti assistència.
 • El personal treballador que realitzi el servei a taula ha de garantir la distància de seguretat i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.

 

 • Condicions per a la reobertura de les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics:
  • Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com els llocs on es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització.
  • Aplicar les mesures d’higiene, protecció i distància mínima assenyalades.
  • Els espais on es celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dos hores abans del seu ús.
  • Les activitats d’animació o classes grupals:
   • Hauran de dissenyar-se o planificar-se amb un aforament màxim de 20 persones.
   • Respectar la distància entre persones i l’animador o entrenador. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes.
   • Preferentment dur-les a terme a l’aire lliure.
   • Evitar intercanvi d’objectes.
   • Desinfecció d’objectes i material utilitzat després de cada ús.
  • Disposar de gels hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida.
  • Per les instal·lacions esportives a l’aire lliure (descoberta), esportives cobertes (tingui sostre) i piscines esportives:
   • Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seva neteja i desinfecció.
   • Cita prèvia per practicar l’activitat esportiva.
   • Organització de torns horaris, fora de les quals no es podrà romandre a la instal·lació.
   • Pràctica individual o un màxim de 2 persones en el cas de modalitats que es practiquin d’aquesta forma. Sense contacte i mantenint distància de 2 metres.
   • Aforament del 30% tant per l’accés com durant la pròpia pràctica.
   • Es podran utilitzar els vestuaris respectant les mesures d’higiene i protecció.
   • Només podrà accedir un entrenador amb els esportistes.
   • Desinfecció de les zones comunes després de cada torn de les instal·lacions.
   • Desinfecció del material compartit després de cada ús.
   • A la finalització de la jornada s’ha de netejar la instal·lació, reduint la presència del personal al número mínim suficient per a la prestació del servei.
  • Per les piscines i spas:
   • Neteja i desinfecció diària.
   • Ús de cartells visibles o missatges per megafonia recordant els clients les mesures d’higiene i prevenció, assenyalant la necessitat d’abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
   • Distribució espacial en llocs on els usuaris puguin romandre per garantir la distància de 2 metres, mitjançant senyals al terra limitant els espais.
   • Els objectes, com les tovalloles, hauran de romandre dintre del perímetre de seguretat de 2 metres establert, evitant el contacte entre usuaris.
   • Els banys s’hauran de netejar segons les especificacions anteriors.
   • No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.