IMPORTANT: SUBVENCIÓ PER A LA RESTAURACIÓ

26/10/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre, us informem que avui hem assistit a una reunió amb el Departament d’Empresa i Coneixement a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya per aclarir el funcionament sobre la concessió de subvencions en la RESTAURACIÓ. La finalitat d’aquesta subvenció és reactivar i impulsar l’activitat de la restauració davant la situació de  tancament que ha comportat la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures de salut púbica.

 

Donem resposta a les FAQS:

 

 1. Les sol·licituds estaran penjades el proper DIMECRES 28 D’OCTUBRE DE 2020 A PARTIR DE LES 09.00 H.

La convocatòria estarà oberta des del dimecres 28 i 15 dies hàbils o fins a exhaurir els 40 milions d’euros de pressupost.

 

 1. Les sol·licituds es podran sol·licitar a través de tres portals diferents:

 

 1. Dades de la sol·licitud:
 • Dades de l’empresa
 • Dades annexes:
 • Fotografia de la façana
 • Fotografia de l'interior de l'establiment.
 • Declaració responsable (document en adjunt). Es pot signar manualment.

 

 1. Es podrà presentar amb:
 • Certificat digital
 • Idcat mòbil. Si es presenta amb Idcat mòbil posteriorment demanar la documentació oficial de l’empresa i es pot retardar la gestió.

 

 1. Un cop presentada la sol·licitud es notificarà la resolució a http://tauler.seu.cat. Es deixaran 10 dies hàbils per presentar al·legacions. Un cop finalitzi aquest termini ja es podrà presentar la justificació de les despeses. Penjaran el format de justificació a la mateixa web del Gencat. S’hauran de presentar les factures pel valor sol·licitat. Un cop es justifiqui emetran d’ingrés en el número de compte corrent facilitat a la sol·licitud.

Us recordem que són subvencionables les despeses fixes d'estructura, tals com lloguers compres de producte, inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística, així com qualsevol altre despesa derivada de dur a terme l'acció o accions corresponents, amb excepció de:

- Sous i salaris.

- Amortitzacions i rentings.

- Qualsevol despesa de caràcter intern, que no compti amb una factura emesa per part d'un tercer.

 

 1. L’import màxim de la subvenció és de 1.500,00 euros. En la sol·licitud heu de posar la quantitat de 1.500,00 euros tant en la casella de pressupost com en la casella d’import sol·licitat.

 

 1. Quan es justifiqui la subvenció les factures hauran d’estar pagades.

 

 1. Poden sol·licitar-ho els restaurants tancats per obligatorietat o estiguin fent take away i delivery. No podran sol·licitar-ho els restaurants que formin part d’un CNAE d’hotel o d’un altre tipus d’allotjament.

 

 1. Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de l'activitat subvencionada. Tot i així no es podran justificar factures que s’hagin justificat o sol·licitat a altres subvencions.

 

 

Us recomanarem que tingueu les fotografies i la declaració responsable a punt per presentar la sol·licitud el més aviat possible.

 

Si esteu interessats que la gestió de la sol·licitud i de la justificació us la fem des de l’Associació, sota pressupost,  poseu-vos en contacte amb nosaltres amb la major brevetat possible.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.