INFORMACIÓ DAVANT POSSIBLES DUBTES DE LA COBERTURA DE LES VOSTRES PÒLISSES I EL COVID-19

20/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Informació davant possibles dubtes de la cobertura de les vostres pòlisses i el COVID-19

Davant la situació excepcional que estem vivint, poden sorgir dubtes sobre la cobertura de les vostres pòlisses contractades i els efectes de la declaració del estat d’alarma a Espanya. Per aquest motiu, us fem arribar la següent informació que us pot ser d’interès.

 

  • Si tinc un accident o sinistre que cobreix la meva pòlissa però he incomplert les normes adoptades per l’estat d’alarma, estic cobert?

Sí. Els sinistres que es puguin produir infringint les mesures adoptades (per exemple, amb ocasió de desplaçaments no autoritzats per la norma), podrien ser objecte de sanció administrativa, però sense que aquesta circumstància pugui erigir-se en causa suficient per l’incompliment de les obligacions indemnitzatòries de les asseguradores assumides en el contracte de l’assegurança.

 

  • Puc desplaçar-me fins a les oficines de la nostra Asseguradora per realitzar un tràmit relacionat amb les meves pòlisses?

Sense perjudici de les prevencions sanitàries d’obligat i raonable compliment, el Real Decret 463/2020, de 14 de març, per el que es declara l’estat d’alarma, autoritza expressament a que durant la vigència del estat d’alarma les persones poden circular per les vies d’ús públic per desplaçar-se a les entitats d’assegurances. En aquest cas, per protegir la salut de tots poseu-vos en contacte via telèfon o correu electrònic.

 

  • Si tinc símptomes del virus COVID-19 o pateixo qualsevol problema de salut, puc recórrer a la meva pòlissa?

L’assistència sanitària està garantida per tots els clients. Les asseguradores de salut faciliten l’accés a l’atenció mèdica a qui mostra símptomes d’una possible infecció als centres adscrits als seus quadres assistencials. Per la seva part, els centres sanitaris privats estan atenent als malalts i obeint en tot moment els protocols que marquen les autoritats sanitàries en el tractament de possibles infectats, com han reiterat en nombroses ocasions les seves associacions representatives. La xarxa sanitària de titularitat privada està col·laborant estretament amb el sector sanitari públic i els serveis de salut pública de les diferents comunitats autònomes amb la finalitat de frenar la propagació d’aquesta malaltia. La teva pòlissa continua cobrint qualsevol situació que perjudiqui la teva salut.

 

  • Tinc una assegurança de vida. Si morís a causa del COVID-19, estaria emparat a l’assegurança?

Sí. Les companyies asseguradores de vida es troben, igualment, satisfent de forma puntual les indemnitzacions corresponents pels casos de defuncions assegurats per coronavirus i entregant les sumes assegurades als beneficiaris designats.

 

  • Em trobo fora del meu país i tinc una assegurança de viatge. Si emmalalteixo per COVID-19, estic cobert?

Les asseguradores d’assistència en viatge sufraguen les atencions mèdiques que reben aquelles persones assegurades que han resultat infectades pel coronavirus durant un viatge dintre dels límits fixats pel contracte. Les pòlisses d’assistència contemplen, així mateix, les despeses de desplaçament, allotjament i manutenció de, al menys, un acompanyant del pacient. Les assegurances de viatge que inclouen la cobertura lliure desestiment permeten, així mateix, la cancel·lació d’un viatge per qualsevol causa a qui els haguessin contractat.

 

  • L’estat d’alarma pot afectar a qualsevol altre assegurança particular (automòbil, llar, decessos, etc.)?

Els serveis relacionats amb la resta d’assegurances continuen prestant-se amb absoluta normalitat. Les entitats han posat en marxa plans de contingència per garantir l’atenció als clients en totes les línies de negoci.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.