INICI ETAPAGA DE REPRESA COVID-19

19/06/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat al DOGC la resolució SLT/1429/2020 de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció o organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2.

 

 • A partir de les 00.00 hores del 19 de juny de 2020 finalitza la tercera fase del Pla de la desescalada per a tot el territori de Catalunya.
 • Han quedat sense efecte a Catalunya les mesures extraordinàries derivades de la declaració d’estat d’alarma i s’inicia l’etapa de la represa.
 • La fase de la represa té les següents característiques:
 • S'aixequen totes les restriccions de mobilitat a Catalunya.
 • Fins al 25 de juny (període d’adaptació): La capacitat dels espais tancats és del 50% i dels espais oberts del 75%.
 • A partir del 25 de juny: No es marca un percentatge de capacitat sinó que la distància física de seguretat tant en espais tancats com a l'aire lliure, s'estableix en 1,5 m en general, amb l'equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2per persona.
 • És obligatori l'ús de mascareta en espais tancats i quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’1,5 m.
 • Poden obrir els parcs infantils però cal respectar sempre la distància mínima interpersonal i l'ús de mascareta si no es pot mantenir.

 

Mesures de protecció i organitzatives:

 • Distància física interpesonal de seguretat de 1,5 metres, tant en espais tancats com a l’aire lliure, entre persones que no tinguin una relació de contacte habitual o que no formin part d’una unitat familiar.
 • Les persones de 6 anys en endavant estan obligades a l’ús de mascareta en els següents supòsits:
 • En la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que, entre persones que no mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual, no sigui possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
 • En tots els mitjans de transport de viatgers per carretera, per ferrocarril i per cable de competència de la Generalitat, excepte si tots els ocupants del vehicle de turisme són persones que mantenen una relació i un contacte propers de forma molt habitual. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l'ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan estant en les seves cobertes o espais exteriors resulti possible mantenir una distància física interpersonal de seguretat d'1,5 m.
 • L'obligació continguda en l'apartat anterior no serà exigible per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure's agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d'autonomia per a treure's la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització. Tampoc serà exigible en el cas d'exercici físic esportiu a l'aire lliure ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible, d'acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries.
 • EN ESTABLIMENTS I ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ:
 • En els establiments d'hostaleria i restauració, així com en qualsevol activitat oberta al públic, tant a l'aire lliure com en edificis i espais tancats, en què es preveu el consum d'aliments i begudes que facin inviable l'ús constant de mascareta:
  • S'ha garantir en tot cas la distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones
  • S'ha de fomentar la prereserva.

 

Adjuntem la disposició.

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.

Informació addicional