Línia Covid d'ajudes directes a autònoms i empreses

16/03/2021

Us informem que al BOE 62 del 13 de març es va publicar el Reial Decret-llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19.

 

Es destaca el següent:

  • Qui pot accedir als ajuts?

Poden accedir als ajuts aquelles empreses o autònoms amb un descens en el seu volum d’operacions l’any 2020 de més d’un 30% respecte el 2019 i que formin part de determinades activitats.

Respecte els autònoms que estan en estimació objectiva, al no poder acreditar el volum de negocis, tindran dret als ajuts tots aquells que estiguin en les activitats establertes.

Queden exclosos dels ajuts aquelles PIMES i autònoms que l’any 2019 tinguessin pèrdues declarades en l’IRPF o l’Impost sobre Societats.

  • Quines són les quantitats dels ajuts?

Es fixen les quantitats màximes que es poden rebre per a cada línia d’ajudes. Són les següents:

  • Pels autònoms que tributen per mòduls: 3.000€.
  • Per a empreses i autònoms amb fins a 10 treballadors: el 40% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte el 2019.
  • Per a empreses i autònoms amb més de 10 treballadors: el 20% de la caiguda del volum d’operacions de 2020 respecte el 2019.

Per aquests dos darrers casos, els ajuts no podran ésser inferiors als 4.000€ ni superiors als 200.000€.

Els destinataris de les mesures previstes comentades anteriorment, hauran d’assumir els següents compromisos:


1) Mantenir l’activitat corresponent a les ajudes fins el 30 de juny de 2022.

2) No podran repartir dividends durant 2021 i 2022.

3) No aprovar increments en els sous de direcció durant els propers 2 anys.

 

Un cop es publiqui oficialment el reglament us ho farem saber amb la major brevetat possible.