LLISTAT D'AJUDES PER AUTÒNOMS I PIMES

14/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us enviem un resum de totes les ajudes que, fins ara, s’han aprovat pels autònoms i petites i mitjanes empreses (PIMES).

 

Ø Cessament de l’activitat. Els professionals autònoms que vegin reduïts els seus ingressos un 75% per la crisis del Covid-19, poden accedir al conegut com “atur dels autònoms”. La quantitat que rebran es calcula amb la base mitjana mensual de cotització dels últims sis mesos. Com que el 80% dels autònoms cotitzen per la mínima, la quantitat mitjana que rebran aquests serà de 660 euros al mes. Per poder optar al cessament d’activitat, es necessari que el treballador estigui al dia amb els pagaments de la Seguretat Social i haver estat donat d’alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) en el moment en el que es va decretat l’estat d’alarma el passat 14 de març.

 

Ø Aplaçaments aprovats. Els autònoms podran aplaçar els deutes que ja es tinguessin amb la Seguretat Social. Aquells ingressos que els treballadors per compte pròpia tenien que realitzar entre abril i juny del present exercici podran aplaçar-se, aplicant un 0.5% d’interessos. També s’ha aprovat una moratòria de sis mesos pel pagament de les obligacions amb la Seguretat Social de maig, juny i juliol, tant d’autònoms com d’empresaris. Aquestes no tindran recàrregues ni interessos.

 

Ø Plans de pensions. Els autònoms o empresaris que s’hagin vist obligats a tancar els seus negocis poden accedir al rescat dels seus plans de pensions.

 

Ø Hipoteques. Es suspenen els pagaments de les hipoteques durant tres mesos per aquells autònoms afectats. Per això, hauran de presentar una declaració responsable que acrediti la vulnerabilitat i podran suspendre les quotes durant tres mesos.

 

Ø Bono social elèctric. Està destinat a aquells autònoms que hagin tingut que cessar l’activitat o que hagin reduït els seus ingressos, com a mínim, en un 75%. Podran suspendre les factures dels subministraments de gas i electricitat durant sis mesos.

 

Ø Autònoms contagiats per coronavirus. Els treballadors per compte propi que es posin malalts pel Covid-19 seran considerats com accident laboral. És a dir, podran cobrar una prestació per baixa laboral. La quantia pels autònoms que cotitzen per la base mínima és de 23.61 euros per cada dia que estiguin de baixa. La principal diferència en cas de que es considerés enfermetat comú és que l’autònom en aquest segon cas rep la prestació a partir del quart dia i la quantia és el 60% de la base reguladora.

 

Ø Finançament. El Govern Espanyol ha anunciat una sèrie d’avals que cobriran el 80% dels riscos que s’associïn als préstecs que les entitats bancàries concedeixin als autònoms i pimes. En concret, es destinaran 10.000 milions d’euros a aquesta mesura. Els autònoms i pimes han d’anar als bancs a sol·licitar el finançament.

 

Ø Bonificacions en contractes anteriors. Especialment en sectors com la hostaleria han realitzat contractes fixes discontinus amb anterioritat a la crisis del Covid-19. Aquests contractes venien acompanyats de certes bonificacions. La Seguretat Social ha anunciat que manté aquestes ajudes per tots els contractes firmats fins al juny.

 

Ø Per la seva part, Hisenda aplaçarà el reemborsament dels préstecs que les comunitats autònomes o les locals hagin fet a autònoms i pimes afectats pel Covid-19. Si han cessat l’activitat o reduït les ventes, podran sol·licitar l’aplaçament dels pagaments i els seus interessos i poder abonar-ho al llarg del present exercici.

 

A dia d’avui, aquestes són les prestacions a les que els autònoms i pimes poden accedir. Quan tinguem més informació us ho farem arribar.

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.