MASCARETES OBLIGATÒRIES

20/05/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui al BOE número 142 s’ha publicat l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per l’ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. S’adjunta la disposició.

 

Aquesta Ordre obliga l’ús de mascareta per part de tota la població, excepte:

  1. Persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui agreujar per l’ús de la mascareta.
  2. Persones que l’ús de la mascareta els resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable el seu ús.
  3. Desenvolupament d’activitats que per la seva naturalesa resulti incompatible l’ús de la mascareta.
  4. Causa de força major o situació de necessitat.

 

L’ús de la mascareta serà obligatòria a la via pública, a espais a l’aire lliure i a qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre i quan no sigui possible el manteniment de la distància interpersonal d’almenys 2 metres.

 

L’ordre entrarà en vigor demà i tindrà eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.