MESURES EN HOSTALERIA I RESTAURACIÓ FASE 1 I FASE 2

25/05/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que es va publicar al BOE número 145 el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 fins a les 00.00 h del 7 de juny de 2020.

 

També us proporcionem un resum de l’Ordre SND/440/2020, per la qual es modifiquen diverses ordres per a la transició cap a una nova normalitat:

 • S’afegeix a la fase 1 la regió sanitària de Barcelona (metropolitana nord, metropolitana sud i Barcelona ciutat)

 

 • Desescalada fase 1:

 

 • Obertura al públic de terrasses dels establiments d’hostaleria i restauració:
  • Terrassa a l’aire lliure: tot espai no cobert o tot espai que si està cobert estigui rodejat lateralment per un màxim de 2 parets, murs o paraments.
  • Aforament del 50% en base a la corresponent llicència municipal, mantenint la distància de 2 metres entre taula i taula.
  • Si l’Ajuntament permet que l’establiment incrementi l’espai de la terrassa podrà tenir el mateix aforament però sempre mantenint la distància dels 2 metres entre taula i taula.
  • Segons l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, la Generalitat, podrà modificar el percentatge d’aforament, sempre que els mateixos no siguin inferiors al 30% ni superiors al 50%.
  • L’ocupació màxima de les taules serà de 10 persones per taula o agrupació de taules, permetent la distància de 2 metres entre les persones.
  • Neteja i desinfecció de l’equipament de la terrassa, en particular les taules.
  • Prioritat de l’ús de tovalles d’un sol ús. En el cas que no sigui possible, evitar l’ús de les mateixes tovalles per diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis. Neteja a 60 i 90 graus.
  • Dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides pels clients.
  • Evitar cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mesures similars.
  • La vaixella, la cristalleria, coberteria o tovalles han d’estar guardats en llocs tancats o fora de zones de pas de clients i treballadors.
  • Eliminar els productes d’autoservei com portatovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres i altres utensilis similars.

 

 • Obertura al públic dels hotels i establiments turístics:
  • Abans de l’obertura realitzar una neteja de les instal·lacions, incloses les zones de pas, zones de serveis, habitacions, parcel·les i habitatges.
  • Serveis de restauració i hostaleria només podran obrir les terrasses seguint les pautes anteriors.
  • Els clients allotjats es prestarà el servei de restauració a les habitacions.
  • No està permesa l’ús de piscines, spas, gimnasos, miniclubs, zones infantils, discoteques, sales d’esdeveniments i tots aquells espais que no siguin imprescindibles per l’ús d’allotjament de l’hotel o allotjament turístic.
  • Ús dels banys: Ocupació màxima d’una persona, excepte en casos que la persona necessiti assistència.
  • Les zones que no estiguin en ús s’haurà d’indicar amb un cartell.
  • Cartells informatius en els idiomes més habituals dels clients exposant les condicions restrictives d’ús de les instal·lacions i les normes d’higiene.
  • A les zones de recepció garantir la distància de seguretat de 2 metres. Si no és possible s’hauran d’utilitzar EPIS.
  • En llocs d’atenció al client on es preveuen aglomeracions, marcar al terra la distància de seguretat.
  • Desinfecció d’objectes després de la seva manipulació per part de treballadors o clients.
  • Disposar de gels hidroalcohòlics o desinfectants d’activitat viricida pel clients.
  • Disposar d’un procés de neteja documentat i facilitat pels serveis de prevenció de riscos laborals que inclogui:
   • Procediments de reposició i retirada de residus dels allotjaments
   • Concreció de cada element a netejar de l’habitació, així com l’ordre com s’haurà de fer i el material i producte químic a utilitzar.
   • Equip de protecció a utilitzar.
   • Processat del material i producte de neteja després de cada ús.
  • Cada 2 hores neteja de les botoneres d’ascensors o màquines, passamans d’escales, tiradors de portes, timbres, aixetes de banys compartits.
  • Informar als clients sobre les condicions restrictives que s’aplicaran a l’ús de les instal·lacions.

 

 • Desescalada fase 2:

 

 • Condicions per a la prestació del servei als establiments d’hostaleria i restauració:
 • Es permetrà el consum dintre del local amb un 40% del seu aforament.
 • Segons l’Ordre SND/440/2020, de 23 de maig, la Generalitat, podrà modificar el percentatge d’aforament, sempre que els mateixos no siguin inferiors al 30% ni superiors al 50%.
 • El consum dintre del local haurà de ser assegut a la taula o agrupacions de taules, i preferentment mitjançant reserva prèvia.
 • No es permetrà l’autoservei a la barra.
 • Es permetrà l'encàrrec al propi establiment de servei de menjar i beguda per emportar.
 • Es podran oferir productes de lliure servei, ja siguin frescos o elaborats amb anticipació, per lliure disposició dels clients, sempre i quan sigui assistit amb pantalla de protecció, a través d’emplatats individuals i/o monodosis degudament preservades del contacte amb l’ambient.
 • La prestació del servei a terrasses serà el mateix que a la fase 1.
 • Assegurar el manteniment de la distància de seguretat de 2 metres entre les taules o agrupacions de taules.
 • Les persones que s’asseguin a les taules hauran de mantenir la distància interpersonal de 2 metres.
 • Neteja i desinfecció de l’equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte entre un client i altre.
 • Neteja del local almenys una vegada al dia.
 • Prioritat de l’ús de tovalles d’un sol ús. En el cas que no sigui possible, evitar l’ús de les mateixes tovalloles per diferents clients, optant per materials i solucions que facilitin el seu canvi entre serveis. Neteja a 60 i 90 graus.
 • Dispensadors de gels hidroalcohòlics o desinfectants viricides pels clients.
 • Evitar cartes d’ús comú, optant per l’ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mesures similars.
 • La vaixella, la cristalleria, coberteria o tovalles han d’estar guardats en llocs tancats o fora de zones de pas de clients i treballadors.
 • Eliminar els productes d’autoservei com porta-tovallons, portaescuradents, vinagreres, setrilleres i altres utensilis similars.
 • Establir un itinerari per evitar aglomeracions en determinades zones.
 • Ús dels banys: Ocupació màxima d’una persona, excepte en casos que la persona necessiti assistència.
 • El personal treballador que realitzi el servei a taula ha de garantir la distància de seguretat i aplicar els procediments d’higiene i prevenció necessaris per evitar el risc de contagi.

 

 • Condicions per a la reobertura de les zones comunes d’hotels i allotjaments turístics:
  • Cada establiment haurà de determinar els aforaments dels diferents espais comuns, així com els llocs on es podran realitzar esdeveniments i les condicions més segures per a la seva realització.
  • Aplicar les mesures d’higiene, protecció i distància mínima assenyalades.
  • Els espais on es celebrin esdeveniments, activitats d’animació o gimnasos, hauran de ventilar-se dos hores abans del seu ús.
  • Les activitats d’animació o classes grupals:
   • Hauran de dissenyar-se o planificar-se amb un aforament màxim de 20 persones.
   • Respectar la distància entre persones i l’animador o entrenador. Si no es pot mantenir aquesta distància, s’hauran d’utilitzar mascaretes.
   • Preferentment dur-les a terme a l’aire lliure.
   • Evitar intercanvi d’objectes.
   • Desinfecció d’objectes i material utilitzat després de cada ús.
  • Disposar de gels hidroalcohòlic o desinfectants amb activitat viricida.
  • Per les instal·lacions esportives a l’aire lliure (descoberta), esportives cobertes (tingui sostre) i piscines esportives:
   • Abans de la reobertura de la instal·lació es durà a terme la seva neteja i desinfecció.
   • Cita prèvia per practicar l’activitat esportiva.
   • Organització de torns horaris, fora de les quals no es podrà romandre a la instal·lació.
   • Pràctica individual o un màxim de 2 persones en el cas de modalitats que es practiquin d’aquesta forma. Sense contacte i mantenint distància de 2 metres.
   • Aforament del 30% tant per l’accés com durant la pròpia pràctica.
   • Es podran utilitzar els vestuaris respectant les mesures d’higiene i protecció.
   • Només podrà accedir un entrenador amb els esportistes.
   • Desinfecció de les zones comunes després de cada torn de les instal·lacions.
   • Desinfecció del material compartit després de cada ús.
   • A la finalització de la jornada s’ha de netejar la instal·lació, reduint la presència del personal al número mínim suficient per a la prestació del servei.
  • Per les piscines i spas:
   • Neteja i desinfecció diària.
   • Ús de cartells visibles o missatges per megafonia recordant els clients les mesures d’higiene i prevenció, assenyalant la necessitat d’abandonar la instal·lació davant de qualsevol símptoma compatible amb la COVID-19.
   • Distribució espacial en llocs on els usuaris puguin romandre per garantir la distància de 2 metres, mitjançant senyals al terra limitant els espais.
   • Els objectes, com les tovalloles, hauran de romandre dintre del perímetre de seguretat de 2 metres establert, evitant el contacte entre usuaris.
   • Els banys s’hauran de netejar segons les especificacions anteriors.
   • No es podrà fer ús de les dutxes dels vestuaris ni les fonts d’aigua.

 

Adjuntem les disposicions.

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.