MODIFICACIÓ RESOLUCIÓ SUBVENCIONS A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES TURISME - LLISTAT ATORGAMENT AJUTS

19/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui s’ha publicat al DOGC número 8275, la Resolució EMC/2928/2020, de 17 de novembre, de modificació de la Resolució EMC/2810/2020, de 6 de novembre, per la qual s’aproven les bases de la línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19. S’adjunta la disposició.

 

La Resolució afegeix una base 4.bis a l’annex 1, amb el redactat següent:

 

“4 bis. Ampliació de la dotació pressupostària. En el cas que s’ampliï la dotació pressupostària, la resolució corresponent determinarà que els beneficiaris exclosos per manca de pressupost rebran l’ajut sol·licitat amb caràcter prioritari, tenint en compte l’ordre cronològic de la seva sol·licitud.

En el supòsit de nova ampliació pressupostària, un cop ateses les sol·licituds esmentades en el paràgraf anterior, la resolució podrà determinar l’increment de la quantia establer en la base 4.

En ambdós supòsits, no serà necessari tornar a presentar la sol·licitud”.

 

Aquesta Resolució entra en vigor demà 20 de novembre i recordar-vos que la convocatòria per sol·licitar l’ajut encara no s’ha publicat.

 

També us indiquem l’enllaç amb la publicació de la primera resolució d’atorgament d’ajuts als autònoms:  https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/el_departament/coronavirus-sars-cov-2/ajutscovid/ajutmantenimentactivitateconomica/ajutsatorgats/#

 

Aprofitem per fer un resum de la situació de les subvencions:

 

  • Subvencions bars, restaurants, estètica, parcs infantils, oci nocturn i centres comercials

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/subvencions-restauracio-estetica-parcs-infantils-oci-nocturn-establiments-comercials/

La convocatòria i el tràmit estaran disponibles en breu. (S’havia d’obrir 18/11/20)

 

  • Ajuts per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-autonoms-empreses-sector-turistic-covid-19/

S’obra la convocatòria el dia 20/11/2020.

 

  • Ajuts per als cellers amb denominació d'origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

https://canalempresa.gencat.cat/ca/01_que_voleu_fer/mesuresempresesiautonoms/mesures-economiques-i-socials-per-a-empreses-i-autonoms/ajuts-i-prestacions-per-empreses-i-autonoms/ajuts-cellers-denominacio-origen/

La convocatòria per sol·licitar l’ajut estarà disponible en breu

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.