NOVES DISPOSICIONS EN MESURES D'OCUPACIÓ

30/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem de les noves disposicions publicades al BOE 28.03.20 Real Decreto 9/2020 de medidas complementarias-

 

Noves disposicions:

 Article 2.            Mesures extraordinàries de protecció de l’ocupació:

Les mesures de suspensió de contractes i de reducció de jornada no es podran entendre com a justificatives de l’extinció del contracte de treball ni de l’acomiadament.

 

Article 3.            Mesures per l’agilització de la tramitació i abonament de les prestació  de desocupació:

 1. El procediment s’iniciarà mitjançant una sol·licitud col·lectiva presentada per l’empresa a la l’entitat gestora, en representació dels afectats.
 2. La comunicació inclourà la següent informació
  1. Nom de l’empresa
  2. Representants legals (quan en hi hagin)
  3. Número d’expedient
  4. Especifica de les mesures adoptades i data d’inici de l’afectació
  5. En les reduccions de jornada, el percentatge d’ocupació
  6. Declaració responsable d’haver donat avis als treballadors

 

Article 5.            Interrupció del còmput de duració màxima de contractes temporals:

La suspensió d’aquests contractes suposarà també la interrupció del còmput.

 

TOTS ELS EXPEDIENTS TEMPORALS DE REGULACIÓ DE L’OCUPACIÓ, NO ES PODRAN EXTENDRE MÉS ENLLÀ DE LA CONCLUSIÓ DEL PERÍODE D’ALARMA, INDEPENDENMENT QUE HAGIN ESTAT RESOLTS PER L’AUTORITAT O APLICATS PER SILENCI ADMINISTRATIU

 

Data d’efecte de les prestacions de desocupació:

 • Pels de força major la data del fet causant (ordre de tancament).
 • Pels de reducció de l’activitat econòmica haurà de coincidir o ser posterior a la data de presentació de l’expedient.

 

Podeu consultar aquest Reial Decret a través d’aquest enllaç:  https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.