Noves mesures Covid-19

18/01/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que avui diumenge 17 de febrer s’ha publicat la RESOLUCIÓ SLT/67/2021, de 16 de gener, per la qual es prorroguen les següents mesures per a la contenció de la pandèmia:

Es destaca el següent:

 

  • Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:

 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments, adequadament justificats.

 

  • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:

 

Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada municipi, amb les excepcions justificades.

 

  • Horaris de tancament:

 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

  • Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social:

 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència.

 

  • Activitats d'hostaleria i restauració:

 

Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 - El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

- En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

- A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

- Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

- S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

- El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries.

- Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

- Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

- S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

  • Informes periòdics i durada:

 

S'han d'emetre informes periòdics dels efectes de les mesures. La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 25 de gener de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

 

  • Entrada en vigor:

Aquesta Resolució entra en vigor el dia 18 de gener de 2021.