NOVES SUBVENCIONS PER A MICROEMPRESES I PROFESSIONALS AUTÒNOMS DEL SECTOR TURÍSTIC

09/11/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us enviem, en adjunt,l’Ordre EMC/39/2020, de 13 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per professionals i microempreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.  

 D’aquesta disposició se’n destaca el següent:

 

Beneficiaris: Professionals autònoms i microempreses que desenvolupin activitat en el sector turístic:

 • Establiments d’allotjaments turístic: hotels, apartaments turístics, càmpings i turisme rural.
 • Empreses turístiques de mediació: agències receptives, empreses gestores de destinació, organitzadores professionals de congressos i explotadores d’habitatges d’ús turístic.
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.
 • Guies de turisme habilitats.
 • Exclosos les activitats de restauració i els allotjaments juvenils.

 

Els requisits s’estableixen a la base 3 de l’Ordre.

 

Quantia dels ajuts: 2.500 euros per persona beneficiària que s’abonaran amb un únic pagament a partir del moment en què es resolgui la concessió de la subvenció.

 

Despeses subvencionables:

 • Despeses corrents necessàries per a la reactivació de l’activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat al Reial Decret 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma: lloguers, quotes de préstecs, proveïdors, serveis bàsics, subministraments i els sous.
 • Aquestes despeses poden ser subvencionades:
  • Que siguin abonades en el moment que torni a posar en marxa l’activitat, en un període de dos mesos des de que s’aixequi l’activitat.
  • Mantingui l’activitat com a mínim un període d’un any des de l’atorgament de la subvenció.

 

Per poder sol·licitar la subvenció s’ha d’esperar a que es publiqui la convocatòria.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.