PAGAMENTS DE LLOGUERS DE LOCALS DE NEGOCIS DAVANT EL COVID-19

08/04/2020

Benvolguts/des socis/es,

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que respecte els pagaments dels lloguers de locals de negocis davant la situació causada pel Covid-19 i donat les consultes d’alguns associats:

 

PODEM DEIXAR DE PAGAR EL LLOGUER DE LOCALS DE NEGOCI PEL COVID 19?

Les greus circumstàncies que estan succeint al nostre país, i a gairebé tot el món, generen una greu inseguretat a la totalitat d'arrendataris de locals de negoci, hotels i, en general, qualsevol negoci d'hostaleria.

En aquest sentit, diverses són les tesis que s'estan mantenint en relació a el pagament o no de les rendes derivades dels locals de negoci, sent que l'única cosa certa és que ningú podia pensar que això pogués succeir, al subscriure els seus contractes d'arrendament . Però davant d'això ¿Què poden fer els arrendataris dels locals de negoci, en relació a les rendes que se li meriten durant el tancament derivat de l'COVID 19? 

Des d'antic existeix la figura jurisprudencial anomenada "clàusula rebus sic stantibus". Jurídicament implica que les estipulacions dels contractes es poden modificar davant d’alteracions substancials de les circumstàncies que els van motivar. Aquesta clàusula no cal que es trobi inserida al contracte, ja que és aplicable a tots els contractes en moments com l'actual. No obstant això, l'aplicació d'aquesta clàusula no es produeix de forma generalitzada ni d'una manera automàtica. Cal examinar la incidència real d'aquest fet notori, en la relació contractual de què es tracti. I en cas que el propietari de l'immoble no la vulgui aplicar s’haurà d’accionar judicialment a través de l'oportuna demanda. 

La referida clàusula ja va ser aplicada durant la passada crisi mundial en què el Tribunal Suprem, mitjançant la seva sentència de 15 d'octubre de 2014, va acordar la rebaixa d'un 29% del lloguer d'un hotel a València que era gestionat per ACCOR HOTELS ESPANYA, SA. Per això, no hi ha dubte de la seva aplicació en el moment actual als locals de negoci de qualsevol tipus, hotels, discoteques i altres. 

En aquest cas, entenem que el més just és una rebaixa del lloguer al 50% de les rendes arrendatàries, durant el període de tancament obligatori per l'estat d'alerta ja que ambdues parts pateixen per igual el perjudici i compensant a ambdues parts per la situació. 

Des de l’Associació no tenim cap confirmació que aquesta mesura s’apliqui sistemàticament davant la situació del Covid-19. 

 

Per a més informació al respecte us podeu posar en contacte amb: ncolomer@grupcostabravacentre.com (Neus Colomer).

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.