PRESTACIÓ EXTRAORDINÀRIA PER A AUTÒNOMS

18/03/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre us informem  que segons el Capítol 1,  Article 17 del  Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de Marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 els  autònoms de bars, restaurants i establiments d’allotjament podran demanar una prestació extraordinària per cessament de l’activitat pels afectats per la declaració de l’estat d’alarma amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, o fins el darrer dia del mes en que finalitzi l’estat  d’alarma.

Cal estar donat d’alta abans del decret i al corrent de pagament.

La quantia de la prestació serà del 70% de la base reguladora.

Els autònoms que no demanin la prestació extraordinària per cessament de l’activitat han de continuar pagant les quotes de la Seguretat Social.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.