PROCEDIMENT A SEGUIR EN MATÈRIA D'EXPEDIENTS TEMPORALS DE REGULACIÓ D'OCUPACIÓ

23/12/2020

Benvolguts/des socis/es,

 

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha notificat, a través, del comunicat que adjuntem, la Instrucció 31/2020, de 21 de desembre, de la Secretaria General, sobre el procediment a seguir en matèria d’expedients temporals de regulació d’ocupació vinculats a modificacions normatives en matèria de salut pública per a la contenció de la pandèmia de la Covid-19.

 

Es destaca el següent:

 

  • Aquelles empreses o entitats que hagin vist augmentada la limitació del desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres, com a conseqüència de restriccions o mesures de contenció sanitària derivades de la Resolució SLT/3354/2020, de 19 desembre, que ja haguessin vist limitada la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, no cal que presentin una nova sol·licitud d’expedient de regulació temporal d’ocupació de força major per causa de limitació de l’activitat, davant d’afectacions o desafectacions de persones treballadores incloses en l’expedient de regulació d’ocupació en base a les limitacions previstes Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre i que intensifica Resolució SLT/3354/2020 de 19 de desembre. En aquest sentit i pels canals i procediments previstos pel Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cal informar de la nova situació de les persones treballadores que han sofert alguna variació.

 

  • Aquelles empreses o entitats que hagin vist augmentada la limitació del desenvolupament de la seva activitat en algun dels seus centres, com a conseqüència de restriccions o mesures de contenció sanitària derivades de la Resolució SLT/3354/2020, de 19 desembre, que ja haguessin vist limitada la seva activitat com a conseqüència de la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre, i que impliqui l’afectació de noves persones treballadores, cal que presentin un nou expedient de regulació temporal d’ocupació per força major per causa de limitació de l’activitat derivat de la Resolució SLT/2983/2020, de 21 de novembre.

 

Restem a disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment al respecte.