Pròrroga de les mesures en matèria de salut pública

25/01/2021

Des de la Unió d’Empresaris d’Hostaleria i Turisme Costa Brava Centre us informem que aquest dissabte 23 de gener s’ha publicat al DOGC la RESOLUCIÓ SLT/133/2021, de 22 de gener, per la qual:

 

Es prorroguen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. Adjuntem la disposició.

 

Es destaca el següent:

 

 • Limitació de l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya:

 

Queda restringida l'entrada i sortida de persones del territori de Catalunya, excepte per a aquells desplaçaments adequadament justificats.

 

 • Limitació de la mobilitat dins del territori de Catalunya:

 

Queda limitada l'entrada i sortida de persones de cada municipi, amb excepcions justificades.

 

 • Horaris de tancament:

 

L'horari d'obertura al públic de les activitats permeses per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar la franja entre les 06.00 hores i les 21.00 hores, en general; la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en cas d'activitats culturals i per a la recollida a l'establiment en els serveis de restauració, i la franja entre les 06.00 hores i les 23.00 hores per a l'activitat de prestació de serveis de restauració a domicili. La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

 

 • Activitats d'hostaleria i restauració:

 

 Els establiments d'hostaleria i restauració poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 

 • El consum s'ha de realitzar sempre a la taula.

 

 • En l'interior, l'aforament es limita al 30% de l'autoritzat i s'ha garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents. S'ha de garantir la ventilació de l'espai mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació.

 

 • A les terrasses s'ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.

 

 • Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.

 

 • S'ha de garantir la distància d'un metre entre persones d'una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin aquestes distàncies.

 

 • El servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les 9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a l'establiment fora d'aquestes franges horàries. Aquestes franges horàries no són aplicables als serveis de restauració dels centres de treball destinats a les persones treballadores, als serveis de restauració integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social, per a les persones usuàries del servei.

 

 • Les activitats de restauració per servir a domicili o per a recollida dels clients a l'establiment es podran dur a terme durant tot l'horari d'obertura de l'establiment, d'acord amb el règim horari establert a l'apartat 6 d'aquesta Resolució.

 

 • Els establiments d'hoteleria poden donar també servei de restauració exclusivament a les persones allotjades en horari de sopar fins a les 22:00 hores.

 

 • S'han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT.

 

 • L'obertura al públic dels establiments i locals comercials de venda al detall de dilluns a divendres queda condicionada a:
  • a) Que tinguin una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats.
  • b) Que se'n redueixi al 30% l'aforament permès per llicència o autorització de l'activitat.

 

 • Activitats culturals, d'espectacles públics, recreatives i esportives:

 

Els locals i els espais en què es desenvolupen activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes i auditoris, amb programació artística estable, tant en recintes tancats com a l'aire lliure, i els espais especialment habilitats per a la realització d'espectacles públics, poden obrir exclusivament per a les activitats de la programació ordinària i limitant l'aforament al 50% de l'autoritzat i amb un nombre màxim de 500 persones per sala i sessió o actuació. En tot cas, tots els assistents han d'estar asseguts i s'ha de garantir una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres sistemes de ventilació. Resten suspeses altres activitats extraordinàries com ara gales, cerimònies d'entrega de premis, festivals, entre d'altres.

 

La durada de les mesures previstes en aquesta Resolució s'estableix fins a les 00:00 hores del dia 8 de febrer de 2021, sense perjudici de l'avaluació continuada de l'impacte de les mesures que s'hi contenen.

 

Aquesta Resolució entra en vigor el dilluns 25 de gener de 2021.